"Siostry Sercanki"
Duszpasterstwo Powołań
Zgromadzenia Córek
Najczystszego Serca NMP

www.sercanki.pl
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny to nie tylko zamknięte życie w obrębie czterech ścian Klasztoru. Życie Sióstr Sercanek to przede wszystkim codzienne niesienie chwały Jezusa i posłuszeństwo jego Matce Maryi względem bliźnich, to otwieranie serca na potrzeby drugiego człowieka.


Zapraszamy dziewczęta na nocne czuwanie u Tronu naszej Matki na Jasnej Górze.Noc z 5 na 6 września jest naszaZgłoszenia prosimy kierować  do Sióstr do 23 sierpnia. Będą na to czuwanie organizowane wyjazdy ze Skórca, Drohiczyna, Kodnia, Nowego Miasta i Łomży.

PIERWSZA PROFESJA

Ja siostra Maria Justyna wezwana szczególną łaską Ducha Świętego do życia według rad ewangelicznych(..........) ślubuję Bogu Wszechmogącemu na jeden rok zachowywać czystość, ubóstwo i posłuszeństwo....Pragnę przy łasce Ducha ożywiciela naśladować Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i współpracować w apostolstwie Jego Kościoła.

CHWAŁA PANU!!!

Dzisiaj obchodzimy Święto Matki Bożej z Porcjunkuli. Jest ono związane ze św. Franciszkiem, który w małym Kościółku w Porcjunkuli odpowiadając na słowo o rozesłaniu uczniów wykrzyknął:" To jest to, czego chcę, to jest to,czego szukam, to jest to  czego całym sercem pożądam"( 1 Cel 22) Maryja w życiu św. Franciszka odgrywała wielką rolę o czym świadczy tekst :Pozdrowienia Błogosławionej Maryi Dziewicy:

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo;
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
 i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem Twoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.

 

REKOLEKCJE W DRODZE "Tajemnica nadziei"

28 czerwca ruszyła kolejna pielgrzymka Honoracka śladami naszego Założyciela. Wśród pielgrzymujących przez pięć dni z Zakroczymia do Nowego Miasta były również dwie siostry sercanki s. Edyta i s. Sylwia. Wspaniały klimat tych pięknych dni, przeżywanych w duchu modlitwy i we wspólncie oddają nasze pamiątkowe zdjęcia.  

<

PANIE CO CHCESZ ABYM CZYNIŁ?

Słowa św. Franciszka z Asyżu "Panie co chcesz, abym czynił?" stały się również pytaniem uczestniczek rekolekcji w milczeniu. Dziewczęta miały okazję przyglądać się działaniu Boga w życiu św. Franciszka i swoim. Słuchanie Słowa, Adoracja, Eucharystia oraz przyglądanie się Bożemu Stworzeniu były okazją do odkrywania Bożej Woli w życiu.

U O. Honorata

20 czarwca  w Nowym Mieście odbyło się I spotkanie dziewcząt, które uczciły Serce Maryi przez obchodzenie  I sobót miesiąca. W spotkaniu uczestniczyło 15 dziewcząt  ze Skórca, Drohiczyna, Nowego Miasta i Łomży. Wszyscy spotkaliśmy się na Mszy św. w Sanktuarium O. Honorata, by prosić Go o właściwe rozeznanie drogi życia. Następnie mieliśmy okazję zapoznać się z życiorysem O. Honorata oraz pamiątkami zgromadzonymi w muzeum. Była to tez okazja do Adoracji Najświetszego Sakramentu i wspólnego zapoznania i zabawy. Za dar wspólnego spotkania Chwała Panu.

Nasze przedszkole "Paula" w Nowym Mieście, którego Patronką jest nasza Matka Współzałożycielka Paula Malecka, obchodziło święto Rodziny połączone ze świętem patronalnym. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Dzieci i ich Rodzin. Modliliśmy się przez wstawiennictwo M. Pauli, prosiliśmy o dar wyniesienia Patronki do chwały ołtarzy. Po Mszy Świętej najstarsza grupa przedszkolaków zaprezentowała montaż słowno - muzyczny, ukazujący życie Matki Pauli, Jej posługę dla dobra naszego Zgromadzenia i Kościoła. Natępna część spotkania obejmowała udział całych Rodzin w zorganizowanych zabawach, konkursach i innych atrakcjach. Tego dnia dziękowaliśmy za dar Matki Pauli i Jej opiekę nad naszym przedszkolem. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: www.przedszkole-paula.pl

 

EWANGELIZACJA  ŁOMŻY

"BYĆ BLIŻEJ BOGA"

W dniach 13-14 czerwca będzie miała miejsce ewangelizacja uliczna miasta Łomża.W związku z tym wszystkich zaglądających na naszą stronkę prosimy o modlitwę w intencji mieszkańców Łomży, aby Pan przemieniał serca.

Mottem Sercanki danym nam przez Założyciela mają być słowa  „Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem” (J 17,18)Dlatego odpowiadając na to wezwanie 3 nasze Siostry wraz z młodzieżą wyjdą na ulice i do domów, aby nieść Dobrą Nowinę.Pozostał Siostry będą trwać na modlitwie za tych, do których pójdą ewangelizatorzy.

Jesteśmy już po dniach skupienia w Łomży. Był to niesamowity czas działania łaski. Przyglądaliśmy się Maryi Oblubienicy Ducha Św., która za sprawą Ducha odpoweidziała Bogu "TAK".

 Moc duchowych i radosnych przeżyć na Lednicy

        Młodzież z drawskiego gimnazjum oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy parafii św. Pawła w Drawsku Pomorskim brało udział w XVIII Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Od pierwszych chwil radości, śpiewom i tańcom nie było końca. „Atmosfera jest niesamowita, spotyka się tu setki miłych i radosnych ludzi” - jak mówi Oliwia, która w lednickim spotkaniu uczestniczyła po raz pierwszy. Młodzież, która była pod ogromnym wrażeniem głębokich, ale i radosnych pieśni z błyskiem w oku stwierdziła, że Pola Lednickie to niesamowite miejsce, gdzie panuje atmosfera miłości i życzliwości. Tam, jak mówi Monika i Patrycja, doświadcza się namacalnie żyjącego Jezusa poprzez modlitwę wyrażoną w tańcu, śpiewie i adoracji. Tam się ładuje „duchowe baterie”, aby w codziennym i zabieganym życiu mieć siłę do świadczenia o Nim. Tam, zgodnie z tegorocznym hasłem „W Imię Syna”, odkryliśmy przeogromną, miłosierną Miłość Boga ku nam. To właśnie w ten upalny dzień wielu młodych przystąpiło do sakramentu pokuty, która dla wielu jest niezapomnianym przeżyciem duchowym. Drawskiej młodzieży nie zabraknie z pewnością i za rok, bo jak mówi Zosia: „jestem tu po raz pierwszy, a już chcę tu wracać co rok”. Młodzież i opiekunowie doświadczyli Jezusa, Jego miłości, wzajemnej życzliwości i pomocy. Dzięki takim spotkaniom mamy siłę, aby iść do przodu po prąd i nie lękać się trudów, bo przecież wszyscy wiemy, że BÓG NAS KOCHA.

s. Jola i s. Ania - Drawsko Pomorskie

Mapa portalu

Prezentacja o ZgromadzeniuSpotkania z Jezusem u Sercanek