"Siostry Sercanki"
Duszpasterstwo Powołań
Zgromadzenia Córek
Najczystszego Serca NMP

www.sercanki.pl
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny to nie tylko zamknięte życie w obrębie czterech ścian Klasztoru. Życie Sióstr Sercanek to przede wszystkim codzienne niesienie chwały Jezusa i posłuszeństwo jego Matce Maryi względem bliźnich, to otwieranie serca na potrzeby drugiego człowieka.


ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Zapraszamy wszystkich 28.IX na godz.15.00 na ulice miast, aby modlić się w intencji prześladowanych chrześcijan i i pokój dla całego świata.

Na wieki Bogu i Kościołowi....

 W ostatnim czasie w naszej Rodzinie Sercańskiej przeżywałyśmy wielką radość ze Ślubów Wieczystych czterech naszych Sióstr z Brazylii, Ukrainy i z Polski. Siostry na wieki oddały się Bogu przez ślubowanie trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.Polecamy Je waszej modlitwie.

Chwała Panu za ten dar.
 

PÓJDŹ ZA  MNĄ........

"Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki..."

(Mk 3,13-14)

Na to wezwanie Jezusa odpowiedziała Joasia i Paulina, które rozpoczęły aspirat i postulat w naszym Zgromadzeniu. Waszej modlitwie polecamy najmłodsze Sercanki także z Białorusi, Ukrainy i  Brazylii

  Wspomnienia z pielgrzymki do Matki

Nadszedł dzień wyjścia w drogę. Moja radość była ogromna, że mogę iść z tymi wszystkimi ludźmi, dzielić ich smutki i radości, problemy i bóle; że mogę być dla nich siostrą i przyjacielem. Osobą, która niesie Chrystusa, świadczy o Chrystusie i dzieli się Chrystusem z tymi wszystkimi, z którymi pielgrzymowałam.
    Czas Pielgrzymki był dla mnie niesamowitym czasem spotkania z Jezusem i Jego Matką Maryją. Czasem wejścia w siebie i przemyślenia wielu rzeczy dotyczących mojego życia. Czasem kroczenia za Jezusem  z Jezusem.
    Do tych świętych postaci Jezusa, Maryi, św. Jana Pawła II przybliżały mnie konferencje głoszone oraz  nowenna przed Wniebowstąpieniem NMP. Każde Słowo wygłoszone, starałam się przyjąć jak najlepiej potrafiłam. Wiele z tych Słów zostało w moim sercu do dzisiaj. Tymi wszystkimi tekstami staram się żyć w mojej codzienności. Bywa różnie, ale wiem, Ze Chrystus jest moim Bratem i Przyjacielem, który mnie prowadzi po ścieżkach mojego życia i nigdy mnie nie opuszcza.
  Jak już wspomniałam wcześniej, na Pielgrzymce byłam sama, bez znajomych. Ludzie, którzy ze mną pielgrzymowali byli bardzo życzliwi. Najpierw od Boga otrzymałam łaskę kroczenia za Nim w pielgrzymce, a następnie dobrego serca od ludzi pielgrzymujących ze mną.

Warto włożyć wysiłek i trud, wiedząc, że cel jest jeden - Jezus i Maryja.

Pokój i Dobro  s. Karolina

Wędrowcy do świtu

 To temat tegorocznej  Golgoty Młodych- spotkania młodzieży w Serpelicach. Uczestniczyła w nim s. Agnieszka  wraz z młodzieżą z Łomży. Posługiwała również jako animatorka. Każdego dnia podążaliśmy kolejno drogami tajemnicy światła Różańca Świętego. Spotkanie to miało na celu uświadomienie nam, że mimo iż całe nasze życie jest wędrówką to świt już trwa, bo ciągle możemy doświadczać  Zmartwychwstania naszego serca .

 

Zapraszamy dziewczęta na nocne czuwanie u Tronu naszej Matki na Jasnej Górze.Noc z 5 na 6 września jest naszaZgłoszenia prosimy kierować  do Sióstr do 23 sierpnia. Będą na to czuwanie organizowane wyjazdy ze Skórca, Drohiczyna, Kodnia, Nowego Miasta i Łomży.

PIERWSZA PROFESJA

Ja siostra Maria Justyna wezwana szczególną łaską Ducha Świętego do życia według rad ewangelicznych(..........) ślubuję Bogu Wszechmogącemu na jeden rok zachowywać czystość, ubóstwo i posłuszeństwo....Pragnę przy łasce Ducha ożywiciela naśladować Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i współpracować w apostolstwie Jego Kościoła.

CHWAŁA PANU!!!

Dzisiaj obchodzimy Święto Matki Bożej z Porcjunkuli. Jest ono związane ze św. Franciszkiem, który w małym Kościółku w Porcjunkuli odpowiadając na słowo o rozesłaniu uczniów wykrzyknął:" To jest to, czego chcę, to jest to,czego szukam, to jest to  czego całym sercem pożądam"( 1 Cel 22) Maryja w życiu św. Franciszka odgrywała wielką rolę o czym świadczy tekst :Pozdrowienia Błogosławionej Maryi Dziewicy:

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo;
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
 i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem Twoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.

 

REKOLEKCJE W DRODZE "Tajemnica nadziei"

28 czerwca ruszyła kolejna pielgrzymka Honoracka śladami naszego Założyciela. Wśród pielgrzymujących przez pięć dni z Zakroczymia do Nowego Miasta były również dwie siostry sercanki s. Edyta i s. Sylwia. Wspaniały klimat tych pięknych dni, przeżywanych w duchu modlitwy i we wspólncie oddają nasze pamiątkowe zdjęcia.  

<

Dom Dom Dziecka "Paulinka" obchodził Jubileusz 15-lecia istnienia. Z tej okazji w Naszym Domu odbyła się uroczystość, w której uczestniczyły wychowanki wraz ze swoimi rodzinami, pracownicy placówki oraz zaproszeni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, miłym słowem i podarunkami. Część artystyczną rozpoczęło przedstawienie pt.: "Szczęście", którego przesłanie każdy uczestnik zabrał ze sobą w postaci "kwiatka szczęścia". Dziewczęta zaprezentowały również talenty wokalne i poetyckie. Podczas pikniku nie mogło zabraknąć ogniska, grilla oraz jubileuszowego tortu. Uśmiech na twarzach zapewniły zabawy integrujące oraz konkursy z nagrodami. Niespodzianką była wizyta koni z michelińskiej stadniny i przejażdżka na ich grzbietach. Najlepsze życzenia dla  "Paulinki" :) Dziecka "Paulinka" obchodził Jubileusz 15-lecia istnienia. Z tej okazji w Naszym Domu odbyła się uroczystość, w której uczestniczyły wychowanki wraz ze swoimi rodzinami, pracownicy placówki oraz zaproszeni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, miłym słowem i podarunkami. Część artystyczną rozpoczęło przedstawienie pt.: "Szczęście", którego przesłanie każdy uczestnik zabrał ze sobą w postaci "kwiatka szczęścia". Dziewczęta zaprezentowały również talenty wokalne i poetyckie. Podczas pikniku nie mogło zabraknąć ogniska, grilla oraz jubileuszowego tortu. Uśmiech na twarzach zapewniły zabawy integrujące oraz konkursy z nagrodami. Niespodzianką była wizyta koni z michelińskiej stadniny i przejażdżka na ich grzbietach. Najlepsze życzenia dla  "Paulinki" :)

 

Mapa portalu

Prezentacja o ZgromadzeniuSpotkania z Jezusem u Sercanek