"Siostry Sercanki"
Duszpasterstwo Powołań
Zgromadzenia Córek
Najczystszego Serca NMP

www.sercanki.pl
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny to nie tylko zamknięte życie w obrębie czterech ścian Klasztoru. Życie Sióstr Sercanek to przede wszystkim codzienne niesienie chwały Jezusa i posłuszeństwo jego Matce Maryi względem bliźnich, to otwieranie serca na potrzeby drugiego człowieka.


PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI  BŁ.HONORATA

Jest to już tradycją naszej Szkoły Podstawowej, że w ramach nowenny do bł. Honorata Koźmińskiego, wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udają  się do Patrona Nowego Miasta, by prosić o Jego wstawiennictwo i opiekę nad naszą szkołą.

6.X o godz. 8.30 dzieci wyruszyły do sanktuarium. O godz. 9.00 odbyła się Msza św., poprzedzona scenką z życia bł. Ojca Honorata. Aktorzy ukazali moment nawrócenia Wacława w Cytadeli Warszawskiej. Nagrodzono ich za to gromkimi brawami.

Na zakończenie Eucharystii O. Kustosz wręczył nagrody laureatom konkursu, pt.: Bł. Honorat przyjaciel Pana Jezusa".

 

 

 

 

 

 

W Uroczystość św. Franciszka jak w każdą I Sobotę miesiąca odbyło się w Łomży  skupienie dla dziewcząt rozeznających swoją drogę życiową. Dziewczęta trwały w milczeniu przed Panem słuchając Słowa Bożego. Miały okazję również uczestniczyć w uroczystej Eucharystii i Transitusie upamiętniającemu śmierć św. Franciszka z Asyżu. Była to dobra okazja do zapoznania się z naszą duchowością franciszkańską i osobą św. Franciszka.

Jutro obchodzimy Święto Patronalne naszego Zgromadzenia, kiedy świętujemy dzień śmierci naszego Ojca św. Franciszka z Asyżu.  

W wigilię uroczystości spotykamy się na nabożeństwie zwanym "Transitus",które upamiętnia Jego śmierć.

O. Honorat nadając nam duchowość franciszkańską napisał: "Niechże i twoim duchem będzie ten duch seraficzny- wzgardy rzeczy ziemskich, zamiłowania ubóstwa i gorącej miłości Jezusa Ukrzyżowanego."

 

 


 

 

ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Na łomżyńskim rynku w modlitwie w intencji prześladowanych chrześcijan również uczestniczyły nasze Siostry, aby wspólnie prosić o miłosierdzie dla świata.

Na wieki Bogu i Kościołowi....

 W ostatnim czasie w naszej Rodzinie Sercańskiej przeżywałyśmy wielką radość ze Ślubów Wieczystych czterech naszych Sióstr z Brazylii, Ukrainy i z Polski. Siostry na wieki oddały się Bogu przez ślubowanie trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.Polecamy Je waszej modlitwie.

Chwała Panu za ten dar.
 

PÓJDŹ ZA  MNĄ........

"Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki..."

(Mk 3,13-14)

Na to wezwanie Jezusa odpowiedziała Joasia i Paulina, które rozpoczęły aspirat i postulat w naszym Zgromadzeniu. Waszej modlitwie polecamy najmłodsze Sercanki także z Białorusi, Ukrainy i  Brazylii

  Wspomnienia z pielgrzymki do Matki

Nadszedł dzień wyjścia w drogę. Moja radość była ogromna, że mogę iść z tymi wszystkimi ludźmi, dzielić ich smutki i radości, problemy i bóle; że mogę być dla nich siostrą i przyjacielem. Osobą, która niesie Chrystusa, świadczy o Chrystusie i dzieli się Chrystusem z tymi wszystkimi, z którymi pielgrzymowałam.
    Czas Pielgrzymki był dla mnie niesamowitym czasem spotkania z Jezusem i Jego Matką Maryją. Czasem wejścia w siebie i przemyślenia wielu rzeczy dotyczących mojego życia. Czasem kroczenia za Jezusem  z Jezusem.
    Do tych świętych postaci Jezusa, Maryi, św. Jana Pawła II przybliżały mnie konferencje głoszone oraz  nowenna przed Wniebowstąpieniem NMP. Każde Słowo wygłoszone, starałam się przyjąć jak najlepiej potrafiłam. Wiele z tych Słów zostało w moim sercu do dzisiaj. Tymi wszystkimi tekstami staram się żyć w mojej codzienności. Bywa różnie, ale wiem, Ze Chrystus jest moim Bratem i Przyjacielem, który mnie prowadzi po ścieżkach mojego życia i nigdy mnie nie opuszcza.
  Jak już wspomniałam wcześniej, na Pielgrzymce byłam sama, bez znajomych. Ludzie, którzy ze mną pielgrzymowali byli bardzo życzliwi. Najpierw od Boga otrzymałam łaskę kroczenia za Nim w pielgrzymce, a następnie dobrego serca od ludzi pielgrzymujących ze mną.

Warto włożyć wysiłek i trud, wiedząc, że cel jest jeden - Jezus i Maryja.

Pokój i Dobro  s. Karolina

Wędrowcy do świtu

 To temat tegorocznej  Golgoty Młodych- spotkania młodzieży w Serpelicach. Uczestniczyła w nim s. Agnieszka  wraz z młodzieżą z Łomży. Posługiwała również jako animatorka. Każdego dnia podążaliśmy kolejno drogami tajemnicy światła Różańca Świętego. Spotkanie to miało na celu uświadomienie nam, że mimo iż całe nasze życie jest wędrówką to świt już trwa, bo ciągle możemy doświadczać  Zmartwychwstania naszego serca .

 

Zapraszamy dziewczęta na nocne czuwanie u Tronu naszej Matki na Jasnej Górze.Noc z 5 na 6 września jest naszaZgłoszenia prosimy kierować  do Sióstr do 23 sierpnia. Będą na to czuwanie organizowane wyjazdy ze Skórca, Drohiczyna, Kodnia, Nowego Miasta i Łomży.

PIERWSZA PROFESJA

Ja siostra Maria Justyna wezwana szczególną łaską Ducha Świętego do życia według rad ewangelicznych(..........) ślubuję Bogu Wszechmogącemu na jeden rok zachowywać czystość, ubóstwo i posłuszeństwo....Pragnę przy łasce Ducha ożywiciela naśladować Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i współpracować w apostolstwie Jego Kościoła.

CHWAŁA PANU!!!

Mapa portalu

Prezentacja o ZgromadzeniuSpotkania z Jezusem u Sercanek