SMS- Sercańskie Młodzieżowe Spotkanie

SMS- czyli Sercańskie Młodzieżowe Spotkanie czyli:

 • Konferencja
 • Paca w grupach
 • Eucharystia
 • Adoracja
 • film
 • grill

 

Rekolekcje wędrowne

Kilka świadectw po rekolekcjach…..

Bardzo podobał mi się temat tych rekolekcji- Spojrzenie Boga. O tym, aby patrzeć na siebie i innych tak jak Pan Bóg słyszałam już wcześniej ale szybko wypadało mi to z głowy. Nie zdawałam sobie sprawy z tego jaką miłością mnie nieustannie obdarza. Tutaj tego doświadczyłam. Chwała Panu 🙂

Pierwszy raz tak naprawdę doznałam tego jak może przenikać mnie Duch św. oraz miłość Boga do ludzi. Zawsze wiedziałam, że Jezus umarł za wszystkich na krzyżu ale nigdy nie doznałam tego tak bardzo w sercu jak teraz. Podczas tych rekolekcji doświadczyłam jak bardzo jestem ważna dla Boga 🙂

Zrozumiałam, że wiara w Boga może pomóc zdobyć szczyty oraz, że  każdy może być płomykiem powodującym zapalenie wielkiego ogniska wiary w sercach ludzkich 🙂

Bliskość gór ukazała mi kim tak naprawdę jest Bóg, jak przedziwne i niesamowite jest Jego stworzenie i że niemożliwe jest aby Jego miłość do mnie wygasła, ponieważ On mówi nawet, gdy góry ustąpią to On i tak nie przestanie mnie kochać. Aby mieć serce otwarte na miłość muszę być otwarta na działanie Ducha św, który jest miłością. Chwała Panu :)))

 

„ZASŁUCHANA W PANA”

To seria skupień dla dziewcząt pragnących:

 •  rozeznać swoją drogę życiową
 •  wsłuchać się w Słowo Pana na wzór Maryi
 •  wyciszyć się
 •  adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie

poznać naszą duchowość  i życie w ukryciu.

Terminy:   10 XII

 •  6  I
 • 4 -5 II
 • 4 -5III
 • 11 VI

Zgłoszenia: s. Agnieszka  519434160

Franciszkańskie Dni Skupienia

Zapraszamy dziewczęta od 15 roku życia na Dni Skupienia w Łomży. Temat: Nowe Życie w Chrystusie. W programie:

 • Uwielbienie
 • Eucharystia
 • Rozważanie Słowa
 • Nocna Adoracja
 • Film
 • Warsztaty

Zgłoszenia do 26 X do s. Agnieszki na sercanki.lomza@op.pl lub 519434160

WIELKI ZNAK

W dniach 25-29 września Pan Bóg dał nam możliwość uczestniczyć z grupą młodzieży  z Łomży w Golgocie Młodych w Serpalicach. Był to czas  słuchania Słowa, doświadczania Jego działania i odczytywania Wielkiego Znaku- planu zbawienia człowieka.
Przewodniczką w tych dniach była Matka Boża. Każdego dnia przyglądaliśmy się jej drodze wiary, od zwiastowania, gdzie z zaufaniem wypowiedziała swoje „Fiat”, przez Kanę Galilejską, Golgotę, Wieczernik aż po Ukoronowanie na Królową Nieba i Ziemi. Maryja przeszła już drogę, jaką każdy z nas ma jeszcze przed sobą. Rozważając tajemnice Jej życia, odczytywaliśmy Wielki Znak, który stał się drogowskazem do odkrycia prawdy, że Bóg jest naszym Ukochanym Ojcem.
Golgota Młodych była czasem spojrzenia na Jezusa Ukrzyżowanego, stanięcia w prawdzie i zobaczenia tego co dla nas jest najtrudniejsze oraz doświadczenia Nowego Życia przez Drogocenną Krew Chrystusa.

ŚDM- KRAKÓW

Światowe Dni Młodzieży były szczególnym czasem łaski, w którym doświadczyłyśmy ogromu Bożego Miłosierdzia oraz daru jedności z młodzieżą i naszymi Siostrami z Brazylii, Ukrainy i Białorusi. Były to również dni kiedy mogłyśmy doświadczyć radości przez służbę młodym na różnych płaszczyznach: przez modlitwę, prowadzenie adoracji,posługę w namiocie na stadionie Cracowi, Wiosce Franciszkańskiej, zaangażowanie w Dniach w Diecezjach.
Za dar tego szczególnego czasu Chwała Panu !

Droga na Światowe Dni Młodzieży – Brazylia

Młodzież i Siostry z Brazylii w drodze na ŚDM do Krakowa.  Czekamy na Was i pozdrawiamy serdecznie!

Saúdo cordialmente! 🙂

Piesza Pielgrzymka Honoracka 2016

W dniach 26-30 czerwca nasza „sercańska delegacja”:( s. Teresa, s. Agnieszka, s. Teresa, s. Irena i s. Sylwia wraz z młodzieżą) uczestniczyła w Pieszej Pielgrzymce Honorackiej, która co roku zmierza z Zakroczymia do Nowego Miasta na pamiątkę tej pielgrzymki, którą odbył nasz Założyciel bł. o. Honorat w roku 1892. Wdzięczne Bogu za czas tych rekolekcji w drodze, odbywanych  w rodzinnej, siostrzano-braterskiej atmosferze zapraszamy do fotorelacji.