Przejdź do treści

Nasze Godło

Godło Zgromadzenia

Godło jest wizytówką Zgromadzenia. Wyraża ono najważniejsze treści naszego życia – duchowość i charyzmat. Ważna jest wymowa każdego elementu. Z godła wynikają zadania jakie otrzymałyśmy od O. Honorata.

Godlo_sercanek_org 

Płonące Serce Maryi  przebite mieczem – to symbol żarliwej i ofiarnej miłości oraz zjednoczenia z Sercem Jezusa „w Najświętszej Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i wszystko od Niego zależy(O. Honorat)

 Krzyż –w centrum serca, a na nim przybite skrzyżowane dłonie Pana Jezusa i św. Franciszka z Asyżu. Znak ten wyraża cel duchowości franciszkańskiej jakim jest zjednoczenie z Ukrzyżowanym  i upodobnienie się do Chrystusa.

Napis: „ Serce Maryi ucieczka naszą”- Maryja w słowach Jezusa z na krzyżu „Oto Syn Twój, oto Matka Twoja” stała się Matką i Ucieczką. Jest Ona pomostem między Chrystusem, a człowiekiem i wyprasza mu przemianę serca.