Apostolat

Honorat wskazał nam słowa z Ewangelii, które mają być mottem Sercanki do posługi: „Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem” (J 17,18)
Symbolem naszego życia jest SERCE czyli życie samego Chrystusa.
Apostolstwo, więc ma być owocem modlitewnego trwania wraz z Maryją przy Chrystusie.
Honorat pisał:
„Celem zaś jest wychowywanie chrześcijańskie młodzieży, już to w ochronkach, już to w szkołach tak zwanych przemysłowych i w domach prywatnych”.

Widząc wielkie zepsucie świata i obojętność religijną zachęcał siostry:
„Trzeba stworzyć nowe społeczeństwo z tych maluczkich”
„Bóg powołuje was do tej pracy wkłada jakoby w ręce wasze przyszłość naszego społeczeństwa, bo to pewna jakimi będą wasi wychowankowie, zależy cała przyszłość narodu, tak doczesna jak i wieczna.”

Słowa Założyciela realizujemy przez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży:
*w przedszkolach
* szkołach
*poprzez katechizację
* prowadzenie Domów Dziecka
*burs
*akademików
*modlitwę, cierpienie i inne posługi wykonywane i ofiarowywane za dzieci i młodzież