Charyzmat

Założyciel postawił nam główne cele:

* zjednoczenie z Sercem Jezusa i poddanie swojego serca działaniu miłości Bożej na wzór Serca  Maryi

* uświęcenie własne przez życie ślubami, upodobnienie do Serca Maryi

*  zapalanie w sercach ubogich  dzieci i młodzieży ognia miłości Bożej i przeciwdziałanie obojętności religijnej przez nauczanie i chrześcijańskie wychowanie.

*troskę o Zbawienie dzieci i młodzieży nam powierzonej