Przejdź do treści

Charyzmat

Założyciel postawił nam główne cele:

• Zjednoczenie z Sercem Jezusa i poddanie swojego serca działaniu miłości Bożej na wzór Serca  Maryi,

• Uświęcenie własne przez życie ślubami, upodobnienie do Serca Maryi,

• Zapalanie w sercach ubogich  dzieci i młodzieży ognia miłości Bożej i przeciwdziałanie obojętności religijnej przez nauczanie i chrześcijańskie wychowanie,

• Troskę o Zbawienie dzieci i młodzieży nam powierzonej.