Przejdź do treści

Dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • Podanie (własnoręcznie napisane) z prośbą o przyjęcie do Zakonu;
  • Życiorys  (napisany własnoręcznie);
  • Kwestionariusz personalny – można otrzymać u sióstr;
  • Odpis aktu urodzenia (cywilny);
  • Świadectwo chrztu i świadectwo bierzmowania;
  • Inne ważne dokumenty (np. ubezpieczenie, świadectwa pracy);
  • Ostatnie świadectwo szkolne;
  • Dwie fotografie typu legitymacyjnego;
  • Świadectwo moralności (opinia) od Ks. Proboszcza;
  • Aktualne orzeczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia;

Kontakt (s. Agnieszka):