Przejdź do treści

Etapy formacji

Formacja w Zgromadzeniu

Z Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata” św. Jana Pawła II:

„Głównym celem procesu formacyjnego jest przygotowanie człowieka do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa.Ideałem życia konsekrowanego jest upodobnienie się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z siebie… jest to proces stopniowego przyswojenia sobie myśli i uczuć Chrystusa”.

Służy temu czas formacji zakonnej: aspirat, postulat, nowicjat i juniorat.Etapy_formacji_aspirat

I. ASPIRAT

Jest najwcześniejszym etapem życia zakonnego. To czas nawiązania bliższego kontaktu za Zgromadzeniem. Do aspiratu mogą być przyjęte dziewczęta, które jeszcze się uczą lub studiują i nie mają możliwości być we wspólnocie. Przebywają w domu rodzinnym utrzymując kontakt ze Zgromadzeniem. Końcowy okres aspiratu odbywają już w Zgromadzeniu.

Etapy_formacji_postulat

II. POSTULAT

Trwa 1 rok.

Postulantka przyzwyczaja się do innego życia. Zaznajamia się stopniowo z życiem zakonnym, poznaje duchowość i charyzmat Zgromadzenia.

III. NOWICJAT        

To zasadniczy okresem formacji. Trwa 2 lata. Nowicjuszki pogłębiają ludzką dojrzałość, życie duchowe, wchodzą w ducha Zgromadzenia i kształtują swoje serce na wzór Najczystszego Serca Maryi, aby być ukrytą apostołką wśród świata. Uwieńczeniem nowicjatu jest złożenie na jeden rok 3 ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.


Etapy_formacji_junioratIV. JUNIORAT

To dalszy ważny etap formacji zakonnej. Jest to Etapy_formacji_juniorat_obraczkaokres wchodzenia w realne życie Zgromadzenia, odkrywania coraz głębiej daru powołania zakonnego, doświadczania miłości Boga oraz odpowiadania codziennie na Jego miłość.

Juniorat kończy się złożeniem Ślubów Wieczystych.

Czas po profesji jest czasem nieustannej formacji. Ta formacja jest procesem odnowy i wzrastania . Obejmuje całe życie.Etapy_formacji_juniorat_lezenie_krzyzem