Przejdź do treści

Jeśli myślisz o wstąpieniu…

Etapy wstąpienia do naszego zgromadzenia:

  • Kontakt z siostrą odpowiedzialną za powołania w celu bliższego poznania się. Okazją jest uczestnictwo w Dniach Skupienia i rekolekcjach, których terminy są w zakładce: skupienia i rekolekcje.
  • Odbycie osobistych dni rozeznania z indywidualnym prowadzeniem w wybranym przez kandydatkę terminie po uprzedniej konsultacji z siostrą odpowiedzialną za powołania.
  • Rozmowa z Matką Generalną i prośba ustna o przyjęcie do Zgromadzenia.
  • Wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego (dostępny u siostry odpowiedzialnej) oraz zgromadzenie potrzebnych, opisanych w kwestionariuszu, dokumentów.