Przejdź do treści

Kim jest Sercanka

Centrum naszego życia duchowego stanowi tajemnica miłości Boga, która Kim_jest_sercanka_foto2objawiła się w Krzyżu Jezusa Chrystusa. Na krzyżu dokonało się dzieło zbawienia. Bóg pokazał jak bardzo Mu zależy na człowieku. Każda rana Jezusa mówi: „ Tak Bóg umiłował świat”(J 3,16)

Kim_jest_sercanka_fotoSercanka doświadczając Miłości Boga ma na nią odpowiedzieć również Miłością. Najlepszym wzorem ukochania Boga jest Serce Maryi, które było całkowicie zjednoczone z Chrystusem w momencie śmierci.

Sercanka ma stawać się Jej Córką przez podobieństwo serca. Ma uczyć się kochać Boga i człowieka w Sercu Maryi. Ma również przylgnąć do Ukrzyżowanego tak jak św. Franciszek z Asyżu, który w śmierci Jezusa widział szczyt miłości Boga i pozwolić rozpalić swoje serce takim samym żarem miłości po to, aby dzielić się nią z ubogimi dziećmi i młodzieżą.

Tę miłość ma przekazywać poprzez wychowanie i nauczanie. Misją określoną przez założyciela jest: „rozniecać w sercach dzieci i młodzieży ogień miłości Bożej i przeciwdziałać obojętności religijnej „