Przejdź do treści

Pójdź za Mną

„Pójdź za mną!”

Wszystkim Wam Młodym pragnę powiedzieć: jeżeli takie wezwanie dociera do Twego serca, nie zagłuszaj go! Pozwól mu rozwinąć się w dojrzałe powołanie. Współdziałaj z nim przez modlitwę i wierność przykazaniom!

ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE A ROBOTNIKÓW MAŁO! Kościół zwraca się do Was Młodzi, Wy także proście! A jeśli owoc tej prośby Kościoła narodzi się w głębi waszego serca, słuchajcie Mistrza, który mówi: „Pójdź za mną!”

Jan Paweł II

Chrystusowe wezwanie „pójdź za mną” jest cały czas aktualne…

Jezus woła i mówi „jeśli chcesz…”

Powołanie jest darem. Jest ukazaniem nowego projektu naszego życia. Jest odpowiedzią człowieka na doświadczenie  miłości Boga. „Oto wyryłem Cię na obu dłoniach” (Iz 49,16)

On sam wyznaje: „Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię…” (Jer 1,5)

Zanim matka nosiła nas pod swoim sercem, On  pierwszy „ nosił nas w swoim sercu”.

św. Franciszek  z Asyżu nadal woła: „Miłość nie jest kochana”

Może i Ciebie Jezus niepokoi swoim wezwaniem. Zaprasza aby zakochać się na maxa i pójść „na całość”? Nie bój się  stać się DAREM. Warto!!!:)