Przejdź do treści

Rozeznać powołanie

ROZEZNAWAĆ

Rozeznanie jest odkryciem drogi, którą Bóg przygotował dla człowieka i którą chce go prowadzić aż do wiecznego szczęścia. To plan szczęścia. Poznanie Bożego planu możliwe jest w Chrystusie, przez którego człowiek został powołany i został obdarzony możliwością odczytywania drogi Bożego prowadzenia. Boże zamiary są zawsze propozycją. Bóg mówi  „jeśli chcesz” i czeka na odpowiedź człowieka.

CZYTANIE ZNAKÓW !

Potrzebny jest czas, by odczytać znaki, Boże natchnienia,  przyjąć motywację, by ustalić właściwą hierarchię wartości, co jest rzeczywiście ważne, a co drugorzędne. Człowiek potrzebuje  światła Ducha św.,Jego mądrości, codziennej modlitwy i medytacji Słowa Bożego, by głębiej rozpoznawać wolę Boga.

Rozeznanie dokonuje się dwutorowo: ze strony powoływanego i ze strony Kościoła. Ze strony powoływanego, chodzi o uświadomienie sobie wewnętrznego wezwania przez Boga, zestawienie go z wydarzeniami, świadectwami, które osoba dostrzega w sobie i wokół siebie. Konieczna jest odkrycie w sobie motywacji najważniejszej, jaką jest pragnienie bliskiej relacji z Bogiem, prowadzące do służby Bogu w Jego Kościele.

Ze strony Kościoła, rozpoznanie i potwierdzenie powołania dokonuje się poprzez towarzyszenie kierownika duchowego oraz akceptację przez sprawujących władzę Przełożonej Zgromadzenia.